Rozhodnutí dozorčí rady společnosti Ridera DIS s.r.o. ze dne 3. 4. 2018

21.5.2018

Dozorčí rada společnosti Ridera DIS s.r.o. na svém zasedání dne 3. 4. 2018 jednomyslně zvolila ze svého středu předsedu dozorčí rady pana Tomáše Palkosku.

Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Ridera DIS s.r.o.

21.5.2018

Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Ridera DIS s.r.o. ze dne 3. 4. 2018 : odvolal jediný společník stávajícího jednatele  společnosti, Ing. Jaroslava Paclta zvolil jediný společník za člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Paclta rozhodl jediný společník o změně zakladatelské listiny společnosti takto : Dozorčí rada společnosti má dva členy.

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 13. 11. 2017

22.11.2017

Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o., společnosti Ridera Stavební a.s., ze dne 13.11.2017:  se mění obchodní název společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o. na Ridera DIS s.r.o. se volí jednatelem společnosti pan Ing. Viktor Smetana se volí jednatelem společnosti pan Ing. Jaroslav Paclt se volí členem dozorčí rady pan Tomáš Palkoska

Postavili jsme

Malá Řepora – infrastruktura

Projekt řeší realizaci obslužných komunikací v lokalitě, včetně silničních příkopů, chodníků, oboustranného stromořadí, veřejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektro VN + NN a slaboproudu pro potřeby napojení rezidenčního souboru rodinných domů a bytové zástavby.

Obslužná komunikace spojí v budoucnu Jinočanskou spojku na západě s Jáchymovskou ulicí na jihovýchodě. Navazující větve obslužných komunikací „Malá Řepora“ propojují nově navrhovaný areál rodinných domů a zajišťují dopravní obslužnost pro další navazující rezidenční zástavbu.

Součástí zakázky je též realizace terénních úprav a retenčních poldrů pro odvod dešťové vody.