Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Malá Řepora – infrastruktura

Lokalita Praha 5 - Stodůlky
Zhotovitel Ridera DIS s.r.o. – divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10, Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Investor stavby Sdružení investorů – Sentu, a.s., Herbaria CZ, s.r.o., Central Group, a.s.
Projektant Atelier Promika
Termín realizace 02/2017 – 07/2018
Finanční objem stavby 105,15 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Infrastruktura pro bytovou výstavbu
Charakteristika stavby

Projekt řeší realizaci obslužných komunikací v lokalitě, včetně silničních příkopů, chodníků, oboustranného stromořadí, veřejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektro VN + NN a slaboproudu pro potřeby napojení rezidenčního souboru rodinných domů a bytové zástavby.

Obslužná komunikace spojí v budoucnu Jinočanskou spojku na západě s Jáchymovskou ulicí na jihovýchodě. Navazující větve obslužných komunikací „Malá Řepora“ propojují nově navrhovaný areál rodinných domů a zajišťují dopravní obslužnost pro další navazující rezidenční zástavbu.

Součástí zakázky je též realizace terénních úprav a retenčních poldrů pro odvod dešťové vody.