Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Most Říkovice

Lokalita Obec Říkovice, Olomoucký kraj
Investor stavby Building Power Engineering s.r.o. Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
Termín realizace 03/2015 – 06/2015
Finanční objem stavby 6 481 978,92 Kč
Typ stavby Dopravní stavba - most
Charakteristika stavby

Předmětem zakázky byla demolice stávající nosné konstrukce mostu, křídel a závěrných zídek pod úroveň stávajícího kamenného obkladu opěr. Novou mostní konstrukci tvoří železobetonová monolitická předpjatá deska uložená na rektifikačních hrncových ložiscích, která jsou osazena na nově vybudované železobetonové monolitické úložné prahy. Součástí stavby byly také úpravy přilehlé části komunikace a úprava koryta toku.