Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Oprava mostu ev. č. OV – 305 na ulici Dr. Martínka, jižní most

Lokalita Ostrava-Hrabůvka, Moravskoslezský kraj
Investor stavby Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25 709 00. Ostrava - Mariánské hory
Termín realizace 08/2016 – 11/2016
Finanční objem stavby 16 993 848,32 Kč
Typ stavby Dopravní stavba - most
Charakteristika stavby

Předmětem zakázky byla demolice stávajícího železničního svršku a nosné konstrukce. Nový most je proveden jako spojitá předpjatá deska, která je uložena na stávajících opěrách a pilířích. Součástí stavby byly také stavební úpravy komunikace v délce 110 m, sanace spodní stavby, zpevnění svahů u opěr z kamenné dlažby do betonu a také terénní úpravy.

Provádění za provozu železniční dopravy.