Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Polyfunkční dům Modrá husa

Lokalita Otrokovice
Investor stavby RIVERENZA a.s.
Termín realizace 10/2016 – 03/2017
Finanční objem stavby 13 950 000,- Kč bez DPH
Typ stavby Pozemní a inženýrské sítě
Charakteristika stavby

Objekt polyfunkčního domu je rozdělen na dvě navzájem spojené části. Část objektu, která tvoří nároží ulic Komenského a Jana Žižky je navržena se třemi nadzemními podlažími. Tato část je navržena z keramického zdiva s kontaktním zateplením a probarvenou omítkou na povrchu, stropní konstrukce budou železobetonové, zastřešení bude stanovou střechou s plechovou krytinou. Na nárožní část objektu navazuje jednopodlažní část, která bude rozdělena do 2 obchodních jednotek. Nosnou konstrukci této části budou tvořit železobetonové sloupy, obvodový plášť je navržen ze sendvičových panelů, zastřešení bude valbovou střechou s plechovou střešní krytinou. Výkladce budou tvořeny zasklením v hliníkových rámech.