Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle

Lokalita Obec Loučná nad Desnou, Olomoucký kraj
Investor stavby Obec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11, Loučná nad Desnou
Termín realizace 07/2016 – 09/2016
Finanční objem stavby 13 889 357,- Kč
Typ stavby Dopravní stavba - most
Charakteristika stavby

Předmětem zakázky byla výstavba lávky, která je navržena jako přesypaná konstrukce, kde nosným prvkem je železobetonová monolitická klenba vetknutá do základových patek, které jsou založeny na mikropilotách. Součástí stavby byla také přístupová komunikace z válcované štěrkodrti, gabionová opěrná zeď, kamenné dlažby do betonu na líci základových patek a také terénní úpravy.