Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Trať 308 (Lúky pod Mkytou) – St. Hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)

Lokalita Zlínský kraj
Investor stavby Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32 708 00 Ostrava Poruba
Termín realizace 08/2015 – 10/2016
Finanční objem stavby 11 923 225,- Kč bez DPH
Typ stavby Dopravní stavby – železniční mosty a propustky
Charakteristika stavby

Předmětem této zakázky byla oprava a rekonstrukce objektů železniční infrastruktury. U železničních mostů bylo provedeno rozšíření nosných konstrukcí, sanace betonových povrchů včetně výztuže v celkové hodnotě.

4 128 256,- Kč bez DPH, nové izolace nosných konstrukcí a spodních staveb v celkové hodnotě 1 026 077.- Kč bez DPH a také dodávka a montáž nového zábradlí v celkové hodnotě 818 732.- Kč bez DPH. U propustků byla provedena jejich kompletní demolice a následná realizace nových propustků ze železobetonových patkových trub. Součástí stavby bylo také provedení dlažeb z lomového kamene do betonu a terénní úpravy.

Stavba probíhala za provozu.