Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Úprava odlehčovací komory OK5D v ulici Sokolovská

Lokalita Olomouc
Investor stavby MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.
Termín realizace 11/2016 – 03/2017
Finanční objem stavby 960 000,- Kč bez DPH
Typ stavby Pozemní a inženýrské sítě
Charakteristika stavby

Předmětem této stavby je oprava odlehčovací komory OK5D v ulici Sokolovská v Olomouci. Součástí stavby je i výměna kanálových šoupátek v šachtě na sběrači D, na odtoku k ČOV a v šachtě na odlehčovací stoce.