Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

VN Olomouc – Úprava prostor pro umístění dětské skupiny

Lokalita Olomouc
Investor stavby Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.
Termín realizace 6/2016 – 11/2016
Finanční objem stavby 6 051 324,16 Kč bez DPH
Charakteristika stavby

Současný stav:

Stávající objekt je samostatně stojící, součástí areálu Chirurgie Pasteurova Vojenské nemocnice Olomouc, nacházející se na pozemku p.č.75 katastrální území Olomouc-Klášterní Hradisko (710555). V současnosti je využívám jako archiv a zázemí údržby.

Nové řešení:

Navržené stavební úpravy mají za cíl vytvoření tzv. dětské skupiny, zajišťující denní péči o děti zaměstnanců Vojenské nemocnice Olomouc ve věku 3-6 let. Pro potřeby umístění zařízení bylo nutné provést generální opravu stávajícího objektu rozšířeného o přístavbu s terasou situovanou směrem do zahrady.